Typy vhozů

Pro výběr vhodného kontejneru je samozřejmě důležité, pro jaký druh odpadu má být určen. Pokud se bude jednat o kontejner na sklo, je možno zvolit ze tří typů vhozů (tzv. chlopně), a to podle průměru; 17 cm, 18 cm nebo 23 cm. Kontejnery na sklo lze také vybavit otvorem (drážkou) pro tabulové sklo.

Kontejnery na plasty a papír mají většinou vhozy (tzv.ústečka) 43×10 cm, 46×16 cm, 38×16 cm a další. Záleží pak také na typu kontejneru.

Má-li být jeho obsahem směsný odpad, dodáváme kontejnery většinou s půlkruhovým vhozem o průměru 45×45 cm.  Některé vhozy lze také opatřit zámkem pro uzamykání.

Vybíráme z referencí