Další podzemní kontejnery CITY Q v hlavním městě ostrova Kypr

Ke konci roku 2018 jsme dodali dalších 14 kusů podzemních kontejnerů CITY Q na ostrov Kypr. Přesněji to bylo do hlavního města Nikósie. Kontejnery byly instalovány ve 4 lokacích “starého města” Nikósie. Všechny kontejnery, resp. jejich pohledové části (vhazovací šachty) jsou stejné a všechny kontejnery slouží ke sběru komunálního odpadu.