CZECH Stability Award

Firma REFLEX Zlín, spol. s r.o. získala uznávané ocenění zvyšující důvěryhodnost společnosti.

Hodoncení CZECH Stability Award AAA vyjadřuje současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika. Poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy.