Doporučená údržba kontejnerů

Technický popis:

Sklolaminátová nádoba se spodním výsypem na odpad. Vhazovací otvory jsou opatřeny gumovými vhozy nebo uzavíracími klapkami. Kontejner je vyroben z několika vrstev skelné rohože a polyesteru. Dna pro vyprazdňování jsou opatřena ocelovými závěsy a gumovými nožkami. Kontejner nevykazuje hladinu akustického tlaku vyšší jak 95 dB. Umístění kontejneru na stanovišti je vždy na zpevněné ploše.

 

Materiál výrobku:

Výrobek je zhotoven z polyesterového kompozitu, to je z vrstev skelné rohože a polyesteru, odolnost proti hoření klasifikace M3. Pohledové plochy jsou opatřeny podpovrchovými etiketami a chráněny barevným Gelcoatem s UV odolností. Nosné ovládací prvky jsou kovové s povrchovou úpravou zinkování. Gumové prvky z materiálu EPDM jsou odolné vůči vlhku a mají zvýšenou chemickou odolnost.

 

Manipulace s kontejnerem:

Sklolaminátový kontejner je konstruován jako nádoba na sběr odpadu se spodním vyprazdňováním dle ČSN EN 13071. Pro správnou manipulaci je nutné použít hydraulickou ruku s dvojhákovým systémem. Pevný hák manipulačního systému se zavěsí na pohyblivý výsuvný hák a pohyblivý hák manipulačního systému se zavěsí do pevného nevýsuvného madla. Při zvedání kontejneru je pohyblivý hák uvolněn a kontejner zvedá pevný hák za vytažený otvírák. Pro plynulé otevření spodních den je nutno zvednout korpus kontejneru což umožní vytažení pohyblivého háku zvedacího mechanismu. Plynulé zavření den se provede při spuštění pohyblivého háku do volné polohy. Kontejner se ukládá na stanoviště vždy při zavřených dnech.

 

Údržba:

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je odolná vůči všem druhům čistících prostředků. Označení kontejneru je pod vrstvou čiré pryskyřice. Ocelové prvky jsou pozinkované.

V rámci pravidelné údržby je nutné 1x ročně promazat pohybové spojení kovových částí mazacím tukem a provést očistu vnitřních i venkovních povrchů kontejneru.

Funkčnost a pevnost kovových částí kontejnerů je nutné jedenkrát za 2 roky  kontrolovat. Jedná se o prohlídku mechanických částí uvnitř kontejneru, kde působí kyseliny z odpadu. Zaměření kontroly je na porušení pevnosti pozinkovaného táhla nebo řetězu dna, závěsné třmeny dna, šroubové spoje, funkce čepů pro otáčení dna na trubkách, promazání jezdce pohyblivého háku a celková kontrola pevnosti nosných otevíracích den.

Provedení kontroly se provádí při výsypu kontejneru na stanovišti. Prohlídka se provede po vysypání odpadu, před uložením na stanoviště, při otevřených dnech ve výšce cca 1,5 m.

Tato kontrola stanoví typ opravy, počet náhradních dílů pro výměnu nebo objednání servisu u výrobce. Jednou za 2 roky se také doporučuje údržba nebo výměna gumových prvků.

Při mechanickém poškození laminátových povrchů vždy konzultujte opravy s výrobcem.