Výrobní areál

Firma REFLEX Zlín sídlí v nově vybudovaném výrobním areálu v okrajové městské části Zlín-Lužkovice, v těsné blízkosti průmyslové zóny města Zlína. Tento nový, zcela moderní, výrobní areál vznikl po rekonstrukci bývalých nevyužívaných zemědělských objektů.

Tento projekt byl vybudován s podporou dotace ze státního rozpočtu MPO a strukturálních fondů EU. Během několika měsíců musela firma přestavět celý areál. Získání dotace bylo podmíněno zachováním bývalých objektů a jejich rekonstrukcí. Z dříve zanedbávaných a rozpadávajících se budov postupně vznikly úhledné provozy a kanceláře s nadstandardním zázemím.

Termické zařízení (likvidace VOC látek):

U polyesterových pryskyřic a gelcoatů dochází, při otevření nádob a chemické reakci s iniciačním přípravkem při vytvrzování, k uvolňování organických látek ze styrenu do pracovního prostředí. Aceton je používán pouze pro čištění ručních nástrojů, při kterém dochází rovněž k uvolnění organických látek do ovzduší.

Při broušení a vrtání se také uvolňuje určité procento organických látek z vytvrzeného polyesteru. Z těchto důvodů je prostor výroby odsáván a vzdušina s obsahem organických látek je vedena do termického zařízení na omezování emisí. Zařízení rozloží uhlovodíky obsažené ve vzdušině při teplotě 840 °C na primární prvky. Tato Německá technologie byla pořízena za 10 mil. Kč za podpory MŽP. Doplňování vzduchu do laminovací dílny zajišťují vzduchotechnické jednotky. Systém je nastaven jako podtlakový pro zamezení fugitivních emisí.

Celý proces je detailně popsán a schválen. Výduch termického zařízení a výduch expedičního skladu je každoročně měřen na celkové emise VOC a rovněž jsou prováděna měření chemických a pachových látek. Orgánům státní správy jsou každoročně zasílány výsledky měření, které splňují přísné limity, a společnost dodržuje zákonem stanovené podmínky.

 

Vybíráme z referencí