Typy vhozů

Pro výběr vhodného kontejneru je samozřejmě důležité, pro jaký druh odpadu má být určen. Pokud se bude jednat o kontejner na sklo, je možno zvolit ze tří typů vhozů, a to podle průměru; gumové chlopně mají průměr 18 cm a 23 cm, 17 cm má tzv. klapka TÜV. Kontejnery na sklo lze také vybavit otvorem (drážkou) pro tabulové sklo.

Kontejnery na plasty a papír mají většinou vhozy (tzv.ústečka) 43×10 cm, 46×16 cm, 38×16 cm a další. Záleží pak také na typu kontejneru. V poslední době si zákazníci nechávají zvětšit vhozy, pokud je to tedy možné. U hranatých typů kontejnerů mluvíme o vhozech „BIO“ a „Elektro“, kde jsou rozměry vhozů 40×40 cm resp. 52×42 cm. U kulatých typů kontejnerů jsou největší možné vhozy 45×45 cm.

Má-li být jeho obsahem směsný odpad, dodáváme kontejnery většinou s půlkruhovým vhozem o průměru 45×45 cm.  Některé vhozy lze také opatřit zámkem pro uzamykání.

Vybíráme z referencí