Další stanoviště podzemních kontejnerů CITY Q v Dlouhé Loučce

V březnu tohoto roku jsme dodávali dalších 6 kusů celopodzemních kontejnerů CITY Q s nerez vhazovacími sloupky a pryžovou podlahou do obce Dlouhá Loučka. K původním třem stávajícím stanovištím tak přibily další dvě stanoviště po třech kusech CITY Q 3m3  – Plasty, Papír a Sklo.