Kontejnery na kovový odpad a bioodpad

Vzhledem k nové vyhlášce MŽP o separovaném nakládání s kovovými odpady a bioodpady, připomínáme z našeho sortimentu také kontejnery na tyto komodity.