Město Šternberk má další podzemní kontejnery CITY Q

Ve Šternberku přibyly další 3 stanoviště podzemních kontejnerů CITY Q. Každé stanoviště je po třech kusech  podzemních kontejnerů na sběr plastů, papíru a kontejner na sklo typu DUO, tedy pro sběr skla směsného i skla čirého.

Jedná se o podzemní kontejnery CITY Q s objemem 4000 litrů pro všechny druhy odpadu. Vhazovací šachty (sloupky) jsou kovové v barvě antracitu, vhazovací otvory jsou v barvě sbíraného odpadu a pochozí plošina je z pryže ve světle šedé barvě.

První stanoviště je na ulici Bojovníků za svobodu. Zde město strategicky umístilo kontejnery u Základní školy. Vzdělávat budoucí generace „jak třídit“ je potřeba. Druhé stanoviště je na ulici Za Zahradami a třetí stanoviště je na ulici Potoční.