Nové podzemní kontejnery v Prostějově

V tomto měsíci naše firma REFLEX Zlín dodala celopodzemní kontejnery CITY Q do města Prostějov. Jedná se o první tři stanoviště.

První stanoviště je na ulici Školní, kde je sběrné hnízdo se čtyřmi podzemními kontejnery CITY Q 3m3 na tříděný odpad – plasty, papír, sklo čiré a sklo směsné.

Druhé stanoviště je kousek dále na ulici E. Husserla, kde jsou v zemi 3 kusy podzemních kontejnerů na papír, plasty a sklo směsné.

Poslední třetí stanoviště je na náměstí Spojenců, kde jsou rovněž 3 kusy podzemních kontejnerů na papír, plasty a sklo směsné.