ECOFAIR Bělehrad – Srbsko

Ve dnech 14. – 16.10.2015 se firma REFLEX Zlín, spol. s r.o. zúčastnila mezinárodního veletrhu pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů v srbském hlavním městě Bělehrad.

Veletrh byl velmi zajímávý a naše firma si odnáší cenné poznatky a spoustu informací a kontaktů. Firma REFLEX Zlín také uspořádala odborný seminář pro místní firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím, kde přiblížila situaci třídění odpadů v České republice. Součástí semináře byla také prezentace firmy REFLEX Zlín.

Naše účast na veletrhu je zařazena do projektu Operačního programu pro podporu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programu Marketing a je ji poskytována finanční podpora od Evropské Unie.