Podzemní kontejnery CITY Q v městyse Jimramov

V červnu letošního roku jsme dodali 3 kusy celopodzemních kontejnerů do městyse Jimramov přezdívanému také „Meran Vysočiny“.

Celopodzemní kontejnery – 2 kusy CITY Q-5 m3 na plasty a papír a 1 kus CITY Q-3 m3 na sklo se nacházejí v prostorách u bývalého zámku Jimramov, který byl od roku 1948 znárodněn a přeměněn na střední odborné učiliště, které postupně fungovalo do roku 1998. Nyní je zámek prázdný.