Podzemní kontejnery ze Zlína v Sarajevu

Podzemní kontejnery SEMI a CITY Q naší firmy REFLEX Zlín, spol. s r.o. v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny.

V prvním čtvrtletí roku 2016 naše firma REFLEX Zlín, spol. s r.o. s asistencí Zastupitelského úřadu ČR v Bosně a Hercegovině úspěšně realizovala prodej 20 podzemních kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Úspěšnému obchodnímu případu předcházel dvouletý projekt v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce zaměřený na nakládání s pevnými odpady, díky kterému byla přijata nová legislativa v této oblasti.

Na začátku září 2016 proběhlo slavnostní předání podzemních kontejnerů, mimo jiné za účasti premiéra Bosny a Hercegoviny pana Elmedina Konakoviće, velvyslance ČR pro Bosnu a Hercegovinu pana Jakuba Skalníka a dalších významných lidí.

Těšit nás může to, že z výběrového řízení, kterého se zúčastnilo 10 dodavatelů z různých evropských zemí, si město pro dodávku podzemních kontejnerů vybralo právě nás.