Polopodzemní kontejnery v obci Karolín

V malé obci Karolín, která je nejmladší vesnicí v Kroměřížském okresu, vznikly na konci července dvě stanoviště polopodzemních kontejnerů, které dodávala naše firma REFLEX Zlín. V této krásné malé obci, kde žije asi 256 obyvatel, se rozhodli jít modernější cestou v systému nakládání s odpady.

Do obce jsme na konci července dodali 10 ks polopodzemích kontejnerů SEMI. Obec se rozhodla pro dvě stanoviště těchto kontejnerů. První stanoviště je u autobusové zastávky téměř uprostřed obce a je zde šest polopodzemních kontejnerů a to: 2ks SEMI 3m3 na plasty, 2ks SEMI 3m3 na papír a po 1ks SEMI 3m3 pro sběr směsného skla a skla čirého.

Druhé stanoviště je v centru obce u nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Zde jsou dva kontejnery SEMI 3m3 na plasty, jeden SEMI 3m3 na papír a jeden menší kontejner SEMI 1,5m3 na sklo směsné.

 

Polopodzemní kontejnery SEMI v obci Karolín

Polopodzemní kontejnery SEMI v obci Karolín