Zlínské kontejnery pod řeckou Akropolí

Athénská Akropole je asi nejznámnější akropolí na světě a „vedle ní“, respektive pod ní, na ulici Dionysiou Areopagitou, teď stojí také česká stopa. Modré sklolaminátové kontejnery na sběr skla od české firmy REFLEX Zlín, spol. s r.o.

Zlínská firma REFLEX Zlín do této chvíle dodala do řeckých Athén 1740 kusů sklolaminátových kontejnerů na sběr skla. Některé dodávky byly exportovány také na okolní ostrovy jako je Kréta, Korfu a další. Spolupráce začala v roce 2014, kdy firma REFLEX Zlín postupně dodala řecké firmě HE.R.R.Co 740 kusů kontejnerů. V následujícím roce komunikace pokračovala a výsledkem byla objednávka na dalších 1000 kusů kontejnerů. Jelikož současná tíživá finanční situace Řecka není nikterak přívětivá, můžeme tento „obchod“ považovat za malý zázrak.

Ve dnech 21.-23.5.2015 navštívilo vedení společnosti REFLEX Zlín řeckou firmu HE.R.R.Co přímo v Athénách a jednali o další možné spolupráci. Setkání se uskutečnilo za účasti českého velvyslance pana Jana Bondyho a jeho týmu na české ambasádě v Athénách, při slavnostním obědě, kde panovala velmi příjemná a uvolněná atmosféra.

„Jsme velmi spokojeni s kontejnery od firmy REFLEX Zlín a také si velmi ceníme naší dosavadní spolupráce, která je založena na vzájemné důvěře, bez níž by se tento obchod jen těžko mohl uskutečnit“, řekla zástupkyně řecké firmy HE.R.R.Co paní Sofia Tsolou. Řecká firma také mimo jiné vysvětlila, že třídění odpadů v Řecku je stále „v plenkách“ a že donutit občany ke třídění je někdy nadlidský úkol.

Po úspěšném jednání s představiteli řecké firmy byl také čas na poznání hlavního města. „Po návštěvě Nového muzea Akropole jsme narazili na náš kontejner, který opravdu stál v jedné z hlavních promenád pod Athénskou Akropolí. V té chvíli jsem byl šťastný a cítil velké zadostiučinění, že se nám to všechno povedlo“, řekl ředitel firmy REFLEX Zlín, pan Oldřich Jurčík.